صداگذاری و نریشن

به طور ساده میتوان گفت صداگذاری تکنیکی است که بعد از ضبط و صدابرداری یک فیلم یا دیگر محتواهای ویدئویی، انجام میشود. در واقع گاهی متوجه این میشوید که در یک فیلم یکسری از صداها واقعی نیستند یا ممکن است در طبیعت شنیده نشود. صداگذاران یا مهندسین صدا بعد از مراحل ضبط فیلم مسئولیت این را دارند که صداهایی به آن محتوا اضافه کنند. شرکت هایی هستند که فیلم های زبان اصلی را دوبله میکنند که باید صدای اصلی فیلم را حذف کرده و صدای گوینده را به فیلم اضافه کنند. به این فرایند عمل صداگذاری گفته میشود.

ویژگی های صداگذاری و نریشن

در واقع صداها هستند که به ویدئو رنگ و بو میبخشد. یک صداگذاری منظم، باکیفیت و استاندارد، برای مخاطب میتواند جذاب باشد. پس در نتیجه همان مقدار که بازیگر، کارگردان، نویسنده و … بر روی محتوا تاثیرگذار هستند مطمئناً صداگذاری هم به همان مقدار در کیفیت و زیبایی آن اثر نقش دارد.